درباره ما


انتشارات فن آوران با هدف توسعه كتب مربوط به رشته ايمني و بهداشت و محيط زيست  از 1377 فعاليت خود را( با مديريت محمد علي پناهنده)  آغاز نمود. و تا كنون قريب به 300 عنوان  كتاب در اين زمينه به چاپ رسانيده است و 
از كليه مولفين فعال در اين زمينه جهت همكاري دعوت به عمل مي آورد 

...
وبسايت  و فروشگاه آنلاين كتاب انتشارات فن آوران راهي است  جهت  انتخاب  ، مقايسه و خريد آنلاين كتب مربوط به رشته ي ايمني و بهداشت و محيط زيست ...شما ميتوانيد در هر ساعت از شبانه روز و هفت روز هفته نسبت به تهيه كتب تخصصي مربوط به اين رشته  اقدام نماييد 


مديريت  و صاحب امتياز فروشگاه  
محمد علي پناهنده