آشنايي با طراحي سيستم هاي تهويه صنعتي و تصفيه كننده هاي هوا(سيكلون ها)
آشنايي با طراحي سيستم هاي تهويه صنعتي و تصفيه كننده هاي هوا(سيكلون ها)

نویسنده / نویسندگان: پرويز جعفري فشاركي مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران نوبت و سال چاپ.....

ريال60,000
اصول و مباني نمونه برداري و رويكردهاي ارزيابي مواجهه شغلي با گازها و بخارات
اصول و مباني نمونه برداري و رويكردهاي ارزيابي مواجهه شغلي با گازها و بخارات

نویسنده / نویسندگان: اسماعيل سليماني  مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران نوبت و سال چ.....

ريال250,000
اطلاعات ايمني مواد شيميايي مصرفي
اطلاعات ايمني مواد شيميايي مصرفي

نویسنده / نویسندگان: شيرازه ارقامي ، بابك شاهچراغ ، عاليه عنايتي موفق ، هادي حسيني بيدار مترجم / مت.....

ريال60,000
جمع آوري و پالايش آلاينده هاي هوا (بياتيان . متين)
جمع آوري و پالايش آلاينده هاي هوا (بياتيان . متين)

نویسنده / نویسندگان: امبر حسين متين . مجيد بياتيان مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران ن.....

ريال200,000
جنبه هاي بهداشتي پرتوهاي يونساز
جنبه هاي بهداشتي پرتوهاي يونساز

نویسنده / نویسندگان: محمدرضا منظم . محسن كارچاني . كيكاووس ازره  مترجم / مترجمان: ندارد انتشا.....

ريال220,000
روش ها و وسايل نمونه برداري از آلاينده هاي هواي محيط
روش ها و وسايل نمونه برداري از آلاينده هاي هواي محيط

نویسنده / نویسندگان: عليرضا چوبينه  مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران نوبت و سال چاپ.....

ريال150,000
روش هاي مهندسي كنترل آلودگي هوا (جلد 1)
روش هاي مهندسي كنترل آلودگي هوا (جلد 1)

نویسنده / نویسندگان: عبدالرحمن بهرامي . محمد جواد زارع مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران.....

ريال140,000
روش هاي نمونه برداري و تجزيه آلاينده هاي هوا(جلد 1) چاپ پنجم
روش هاي نمونه برداري و تجزيه آلاينده هاي هوا(جلد 1) چاپ پنجم

نویسنده / نویسندگان: عبدالرحمن بهرامي مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران نوبت و سال چاپ: پ.....

ريال500,000
روش هاي نمونه برداري و تجزيه آلاينده هاي هوا(جلد 2) چاپ ششم
روش هاي نمونه برداري و تجزيه آلاينده هاي هوا(جلد 2) چاپ ششم

بازنگري كلي علمي نویسنده / نویسندگان: عبدالرحمن بهرامي  مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن .....

ريال290,000
روش هاي نمونه برداري و تجزيه آلاينده هاي هوا(جلد 3) چاپ سوم
روش هاي نمونه برداري و تجزيه آلاينده هاي هوا(جلد 3) چاپ سوم

بازنگري كلي علمي نویسنده / نویسندگان: عبدالرحمن بهرامي مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آورا.....

ريال270,000
طراحي و كاربرد اسكرابر ها در كنترل آلودگي هوا
طراحي و كاربرد اسكرابر ها در كنترل آلودگي هوا

نویسنده / نویسندگان: فرشيد قرباني شهنا مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران نوبت و سال چاپ: .....

ريال110,000
نمونه برداري از هوا و روش هاي تجزيه دستگاهي(چاپ دوم ، ويرايش دوم)
نمونه برداري از هوا و روش هاي تجزيه دستگاهي(چاپ دوم ، ويرايش دوم)

نویسنده / نویسندگان: احمد نيك پي مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران نوبت و سال چاپ: دوم . .....

ريال300,000
نمایش 1 تا 12 از 13 (2 صفحه)