اصول و مبانی نمونه برداری و رویکردهای ارزیابی مواجه شغلی با گاز ها و بخارات
اصول و مبانی نمونه برداری و رویکردهای ارزیابی مواجه شغلی با گاز ها و بخارات

نویسنده / نویسندگان: اسماعيل سليماني  مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران نوبت و سال چ.....

تومان35,000
اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی مصرفی
اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی مصرفی

نویسنده / نویسندگان: شيرازه ارقامي ، بابك شاهچراغ ، عاليه عنايتي موفق ، هادي حسيني بيدار مترجم / مت.....

تومان15,000
جمع آوری و پالایش آلاینده هاي هوا (بياتيان . متین)
جمع آوری و پالایش آلاینده هاي هوا (بياتيان . متین)

نویسنده / نویسندگان: امبر حسين متين . مجيد بياتيان مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران ن.....

تومان25,000
جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز
جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز

نویسنده / نویسندگان: محمدرضا منظم . محسن كارچاني . كيكاووس ازره  مترجم / مترجمان: ندارد انتشا.....

تومان30,000
روش ها و وسايل نمونه برداری از آلاينده های هوای محیط
روش ها و وسايل نمونه برداری از آلاينده های هوای محیط

نویسنده / نویسندگان: عليرضا چوبينه  مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران نوبت و سال چاپ.....

تومان25,000
روش هاي مهندسي كنترل آلودگي هوا (جلد 1)
روش هاي مهندسي كنترل آلودگي هوا (جلد 1)

نویسنده / نویسندگان: عبدالرحمن بهرامي . محمد جواد زارع مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران.....

تومان14,000
روش های نمونه برداری و تجزیه آلاینده های هوا ( جلد دوم) چاپ ششم
روش های نمونه برداری و تجزیه آلاینده های هوا ( جلد دوم) چاپ ششم

بازنگري كلي علمي نویسنده / نویسندگان: عبدالرحمن بهرامي  مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن .....

تومان45,000
روش های نمونه برداری و تجزیه آلاینده های هوا (جلد 1) چاپ پنجم
روش های نمونه برداری و تجزیه آلاینده های هوا (جلد 1) چاپ پنجم

نویسنده / نویسندگان: عبدالرحمن بهرامي مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران نوبت و سال چاپ: پ.....

تومان50,000
روش های نمونه برداری و تجزیه آلاینده های هوا (جلد 3 )
روش های نمونه برداری و تجزیه آلاینده های هوا (جلد 3 )

بازنگري كلي علمي نویسنده / نویسندگان: عبدالرحمن بهرامي مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آورا.....

تومان40,000
طراحی و کاربرد اسکرابرها در کنترل آلودگی هوا
طراحی و کاربرد اسکرابرها در کنترل آلودگی هوا

نویسنده / نویسندگان: فرشيد قرباني شهنا مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران نوبت و سال چاپ: .....

تومان25,000
نمونه برداری از هوا و روش های تجزیه دستگاهی
نمونه برداری از هوا و روش های تجزیه دستگاهی

نویسنده / نویسندگان: احمد نيك پي مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران نوبت و سال چاپ: دوم . .....

تومان35,000
پايش هوا در محيط كار (جلد 2)
پايش هوا در محيط كار (جلد 2)

نویسنده / نویسندگان: فروغ السادات دشمن فنا یزدی مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران نوبت و س.....

تومان6,500
نمایش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)