اصول ارگونومي در طراحي سيستم هاي حمل دستي كالا (چاپ سوم)
اصول ارگونومي در طراحي سيستم هاي حمل دستي كالا (چاپ سوم)

نویسنده / نویسندگان: حسن صادقي نائيني مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران نوبت و سال چاپ:.....

12,000تومان
اصول ارگونومي در فر آوري مواد غذايي
اصول ارگونومي در فر آوري مواد غذايي

نویسنده / نویسندگان:  داوود حسنوند ، حسين الهي شيروان مترجم / مترجمان:  انتشارات: فن آور.....

16,000تومان
راحتی در استقاده از طراحی ابزار های دستی با رویکرد ارگونومی
راحتی در استقاده از طراحی ابزار های دستی با رویکرد ارگونومی

نویسنده / نویسندگان: محمد امین موعودی ، احد خلجی ،نیکو جاوید پور مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: .....

12,000تومان
راهبرد ارگونومی برای حمل و نقل دستی بار
راهبرد ارگونومی برای حمل و نقل دستی بار

نویسنده / نویسندگان: سکینه ورمزیار . مسعود نوائیان  مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران.....

2,000تومان
راهنماي ارگونومي براي كارگران ساختماني
راهنماي ارگونومي براي كارگران ساختماني

نویسنده / نویسندگان: داوود حسنوند ، مصطفي  عباسي زاده  مترجم / مترجمان: انتشارات: فن آور.....

14,000تومان
راهنمایی بر روش شناسی در ارگونومی
راهنمایی بر روش شناسی در ارگونومی

نویسنده / نویسندگان: نویل آ. استنتون و مارک اس.یانگ مترجم / مترجمان: جبرائیل نسل سراجی . میثم براری.....

10,000تومان
رساله روشهای ارگونومی و فاکتور های انسانی
رساله روشهای ارگونومی و فاکتور های انسانی

نویسنده / نویسندگان: جبرائیل نسل سراجی ، سمیه فرهنگ دهقان ، محسن کارچانی، پروین احمدی نژاد ، محس.....

15,000تومان
روش هاي ارزيابي جابجايي دستي بار در ارگونومي
روش هاي ارزيابي جابجايي دستي بار در ارگونومي

نویسنده / نویسندگان: امين ميرزاخاني , سعيد مداح  مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران ن.....

12,500تومان
روش هاي فاكتور هاي انساني
روش هاي فاكتور هاي انساني

نویسنده / نویسندگان:  مترجم / مترجمان: سميه طاهر نژاد  انتشارات: فن آوران نوبت و سال چا.....

26,000تومان
روش های ارزیابی ارگونومی (رویکرد نرم افزاری)
روش های ارزیابی ارگونومی (رویکرد نرم افزاری)

نویسنده / نویسندگان: مجید معتمد زاده . امین میرزا خانی مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران.....

10,000تومان
روش های ارزیابی ارگونومی ، راهنمای انتخاب و کاربرد(جلد اول)
روش های ارزیابی ارگونومی ، راهنمای انتخاب و کاربرد(جلد اول)

نویسنده / نویسندگان: علی اکبر کیخامقدم  مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران نوبت و سال.....

10,000تومان
شیوه های ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی
شیوه های ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی

نویسنده / نویسندگان: علیرضا چوبینه  مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران نوبت و سال چاپ.....

25,000تومان
نمایش 13 تا 24 از 30 (3 صفحه)