راهنماي آموزشي جنبه هاي ايمني و بهداشت كار در استفاده از مواد شيميايي
راهنماي آموزشي جنبه هاي ايمني و بهداشت كار در استفاده از مواد شيميايي

نویسنده / نویسندگان: داوود حسنوند ، محمدرضا قطبي راوندي  حسين الهي شيروان مترجم / مترجمان:.....

ريال500,000
راهنماي ارزيابي ريسك هاي بهداشت حرفه اي
راهنماي ارزيابي ريسك هاي بهداشت حرفه اي

نویسنده / نویسندگان:   مترجم / مترجمان: مهناز ميرزا ابراهيم طهراني انتشارات: فن آوران نوبت و.....

ريال80,000
راهنماي استفرار سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي مبتني بر استاندارد OHSAS 18001 :2007
راهنماي استفرار سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي مبتني بر استاندارد OHSAS 18001 :2007

نویسنده / نویسندگان: عليرضا ارزنده  مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران نوبت و سال چاپ.....

ريال70,000
راهنماي ايمني و بهداشت حرفه اي در بيمارستان
راهنماي ايمني و بهداشت حرفه اي در بيمارستان

نویسنده / نویسندگان: يوسف بابايي ‏مسدرقي . حميده دلجو مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران ن.....

ريال200,000
راهنماي كاربردي روشنايي در محيط كار
راهنماي كاربردي روشنايي در محيط كار

نویسنده / نویسندگان: محمد رضا قطبي راوندي ، داوود حسنوند مترجم / مترجمان:    انتشار.....

ريال270,000
راهنماي پرميت سيستم مجوز ايمن انجام كار
راهنماي پرميت سيستم مجوز ايمن انجام كار

نویسنده / نویسندگان: محمد بهزادي ،غلامحسين پرمون مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران نوبت و.....

ريال140,000
سري كتاب هاي ايمني فرايند ( ايمني مخازن و عمليات بارگيري و تخليه)
سري كتاب هاي ايمني فرايند ( ايمني مخازن و عمليات بارگيري و تخليه)

نویسنده / نویسندگان: INTERNATIONAL BP مترجم / مترجمان: مصطفي ميرزايي علي آبادي ، مرتضي نصرتي انتشا.....

ريال90,000
سري كتاب هاي ايمني فرايند( ورود به فضا هاي بسته)
سري كتاب هاي ايمني فرايند( ورود به فضا هاي بسته)

نویسنده / نویسندگان: INTERNATIONAL BP مترجم / مترجمان: مصطفي ميرزايي علي آبادي ، مرتضي نصرتي انتشا.....

ريال52,000
سري كتاب هاي ايمني فرايند(خطرات بخار آب)
سري كتاب هاي ايمني فرايند(خطرات بخار آب)

نویسنده / نویسندگان: INTERNATIONAL BP مترجم / مترجمان: مرتضي نصرتي ، مصطفي ميرزايي علي آبادي انتشا.....

ريال25,000
سري كتاب هاي ايمني فرايند(خطرات كوره ها و ديگ هاي بخار)
سري كتاب هاي ايمني فرايند(خطرات كوره ها و ديگ هاي بخار)

نویسنده / نویسندگان: INTERNATIONAL BP مترجم / مترجمان: مرتضي نصرتي ، مصطفي ميرزايي علي آبادي انتشا.....

ريال65,000
سري كتاب هاي ايمني فرايند(خطرات ناشي از برق و الكتريسته ساكن )
سري كتاب هاي ايمني فرايند(خطرات ناشي از برق و الكتريسته ساكن )

نویسنده / نویسندگان: INTERNATIONAL BP مترجم / مترجمان: مصطفي ميرزايي علي آبادي ، مرتضي نصرتي انتشا.....

ريال60,000
سري كتاب هاي ايمني فرايند(خطرات ناشي ازفشار حبس شده و خلاء)
سري كتاب هاي ايمني فرايند(خطرات ناشي ازفشار حبس شده و خلاء)

نویسنده / نویسندگان: INTERNATIONAL BP مترجم / مترجمان: مصطفي ميرزايي علي آبادي ، مرتضي نصرتي انتشا.....

ريال42,000
نمایش 85 تا 96 از 164 (14 صفحه)