راهنماي كاربردي روشنايي در محيط كار
راهنماي كاربردي روشنايي در محيط كار

نویسنده / نویسندگان: محمد رضا قطبي راوندي ، داوود حسنوند مترجم / مترجمان:    انتشار.....

27,000تومان
راهنماي پرميت سيستم مجوز ايمن انجام كار
راهنماي پرميت سيستم مجوز ايمن انجام كار

نویسنده / نویسندگان: محمد بهزادي ،غلامحسين پرمون مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران نوبت و.....

14,000تومان
سري كتاب هاي ايمني فرايند ( ايمني مخازن و عمليات بارگيري و تخليه)
سري كتاب هاي ايمني فرايند ( ايمني مخازن و عمليات بارگيري و تخليه)

نویسنده / نویسندگان: INTERNATIONAL BP مترجم / مترجمان: مصطفي ميرزايي علي آبادي ، مرتضي نصرتي انتشا.....

9,000تومان
سري كتاب هاي ايمني فرايند( ورود به فضا هاي بسته)
سري كتاب هاي ايمني فرايند( ورود به فضا هاي بسته)

نویسنده / نویسندگان: INTERNATIONAL BP مترجم / مترجمان: مصطفي ميرزايي علي آبادي ، مرتضي نصرتي انتشا.....

5,200تومان
سري كتاب هاي ايمني فرايند(خطرات بخار آب)
سري كتاب هاي ايمني فرايند(خطرات بخار آب)

نویسنده / نویسندگان: INTERNATIONAL BP مترجم / مترجمان: مرتضي نصرتي ، مصطفي ميرزايي علي آبادي انتشا.....

2,500تومان
سري كتاب هاي ايمني فرايند(خطرات كوره ها و ديگ هاي بخار)
سري كتاب هاي ايمني فرايند(خطرات كوره ها و ديگ هاي بخار)

نویسنده / نویسندگان: INTERNATIONAL BP مترجم / مترجمان: مرتضي نصرتي ، مصطفي ميرزايي علي آبادي انتشا.....

6,500تومان
سري كتاب هاي ايمني فرايند(خطرات ناشي از برق و الكتريسته ساكن )
سري كتاب هاي ايمني فرايند(خطرات ناشي از برق و الكتريسته ساكن )

نویسنده / نویسندگان: INTERNATIONAL BP مترجم / مترجمان: مصطفي ميرزايي علي آبادي ، مرتضي نصرتي انتشا.....

6,000تومان
سري كتاب هاي ايمني فرايند(خطرات ناشي ازفشار حبس شده و خلاء)
سري كتاب هاي ايمني فرايند(خطرات ناشي ازفشار حبس شده و خلاء)

نویسنده / نویسندگان: INTERNATIONAL BP مترجم / مترجمان: مصطفي ميرزايي علي آبادي ، مرتضي نصرتي انتشا.....

4,200تومان
سنجش ايمني : ابزار ها و تكنيك هايي براي اندازه گيري عملكرد ايمني
سنجش ايمني : ابزار ها و تكنيك هايي براي اندازه گيري عملكرد ايمني

نویسنده / نویسندگان: كريستوفر جانيكاك مترجم / مترجمان: رضا خاني جزني ، سيد سجاد موسوي ، حسين ق.....

28,000تومان
سيستم فرماندهي حادثه ICS
سيستم فرماندهي حادثه ICS

نویسنده / نویسندگان: عليرضا فرج الهي مترجم / مترجمان:  انتشارات: فن آوران نوبت و سال چاپ: او.....

12,000تومان
سيستم مديريت رويداد
سيستم مديريت رويداد

نویسنده / نویسندگان: اميد كلات پور مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران نوبت و سال چاپ: اول .....

17,000تومان
سيستم هاي مديريت يكپارچه در بهداشت ، ايمني و محيط زيست HSE
سيستم هاي مديريت يكپارچه در بهداشت ، ايمني و محيط زيست HSE

نویسنده / نویسندگان: حسين علي يوسفي مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران نوبت و سال چاپ: اول.....

10,000تومان
نمایش 85 تا 96 از 158 (14 صفحه)