سري كتاب هاي ايمني فرايند(خطرات كوره ها و ديگ هاي بخار)
سري كتاب هاي ايمني فرايند(خطرات كوره ها و ديگ هاي بخار)

نویسنده / نویسندگان: INTERNATIONAL BP مترجم / مترجمان: مرتضي نصرتي ، مصطفي ميرزايي علي آبادي انتشا.....

تومان6,500
سري كتاب هاي ايمني فرايند(خطرات ناشي از برق و الكتريسته ساكن )
سري كتاب هاي ايمني فرايند(خطرات ناشي از برق و الكتريسته ساكن )

نویسنده / نویسندگان: INTERNATIONAL BP مترجم / مترجمان: مصطفي ميرزايي علي آبادي ، مرتضي نصرتي انتشا.....

تومان6,000
سري كتاب هاي ايمني فرايند(خطرات ناشي ازفشار حبس شده و خلاء)
سري كتاب هاي ايمني فرايند(خطرات ناشي ازفشار حبس شده و خلاء)

نویسنده / نویسندگان: INTERNATIONAL BP مترجم / مترجمان: مصطفي ميرزايي علي آبادي ، مرتضي نصرتي انتشا.....

تومان4,200
سنجش ايمني : ابزار ها و تكنيك هايي براي اندازه گيري عملكرد ايمني
سنجش ايمني : ابزار ها و تكنيك هايي براي اندازه گيري عملكرد ايمني

نویسنده / نویسندگان: كريستوفر جانيكاك مترجم / مترجمان: رضا خاني جزني ، سيد سجاد موسوي ، حسين ق.....

تومان28,000
سيستم فرماندهي حادثه ICS
سيستم فرماندهي حادثه ICS

نویسنده / نویسندگان: عليرضا فرج الهي مترجم / مترجمان:  انتشارات: فن آوران نوبت و سال چاپ: او.....

تومان12,000
سيستم مديريت رويداد
سيستم مديريت رويداد

نویسنده / نویسندگان: اميد كلات پور مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران نوبت و سال چاپ: اول .....

تومان17,000
سيستم هاي مديريت يكپارچه در بهداشت ، ايمني و محيط زيست HSE
سيستم هاي مديريت يكپارچه در بهداشت ، ايمني و محيط زيست HSE

نویسنده / نویسندگان: حسين علي يوسفي مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران نوبت و سال چاپ: اول.....

تومان10,000
سيليس و كنترل مواجه با آن در ساختمان سازي
سيليس و كنترل مواجه با آن در ساختمان سازي

نویسنده / نویسندگان: علي كرماني , مرضيه عباسي نيا , مهدي اصغري , جعفر جندقي  مترجم / مترجمان: .....

تومان10,000
شاخص حريق و انفجار(DOW)
شاخص حريق و انفجار(DOW)

نویسنده / نویسندگان: مؤسسه مهندسي شيمي آمريكا مترجم / مترجمان: هاشم ستاره ، آرش قاسمي ، مسعود مردان.....

تومان8,000
شناسايي علايم هشدار وقوع حوادث فاجعه بار در صنايع فرآيندي
شناسايي علايم هشدار وقوع حوادث فاجعه بار در صنايع فرآيندي

نویسنده / نویسندگان: علي گشاس ، نرگس رضايي مترجم / مترجمان: انتشارات: فن آوراننوبت و سال چ.....

تومان35,000
شيوه هاي مديريت ايمني . تكنيك ها و ظرافت ها
شيوه هاي مديريت ايمني . تكنيك ها و ظرافت ها

نویسنده / نویسندگان: امير حسين علمشاهاي مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران نوبت و سال چاپ:.....

تومان4,000
نمایش 97 تا 108 از 168 (14 صفحه)