سنجش ايمني : ابزار ها و تكنيك هايي براي اندازه گيري عملكرد ايمني
سنجش ايمني : ابزار ها و تكنيك هايي براي اندازه گيري عملكرد ايمني

نویسنده / نویسندگان: كريستوفر جانيكاك مترجم / مترجمان: رضا خاني جزني ، سيد سجاد موسوي ، حسين ق.....

ريال280,000
سيستم فرماندهي حادثه ICS
سيستم فرماندهي حادثه ICS

نویسنده / نویسندگان: عليرضا فرج الهي مترجم / مترجمان:  انتشارات: فن آوران نوبت و سال چاپ: او.....

ريال120,000
سيستم مديريت رويداد
سيستم مديريت رويداد

نویسنده / نویسندگان: اميد كلات پور مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران نوبت و سال چاپ: اول .....

ريال170,000
سيستم هاي مديريت يكپارچه در بهداشت ، ايمني و محيط زيست HSE
سيستم هاي مديريت يكپارچه در بهداشت ، ايمني و محيط زيست HSE

نویسنده / نویسندگان: حسين علي يوسفي مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران نوبت و سال چاپ: اول.....

ريال100,000
سيليس و كنترل مواجه با آن در ساختمان سازي
سيليس و كنترل مواجه با آن در ساختمان سازي

نویسنده / نویسندگان: علي كرماني , مرضيه عباسي نيا , مهدي اصغري , جعفر جندقي  مترجم / مترجمان: .....

ريال100,000
شاخص حريق و انفجار(DOW)
شاخص حريق و انفجار(DOW)

نویسنده / نویسندگان: مؤسسه مهندسي شيمي آمريكا مترجم / مترجمان: هاشم ستاره ، آرش قاسمي ، مسعود مردان.....

ريال80,000
شناسايي علايم هشدار وقوع حوادث فاجعه بار در صنايع فرآيندي
شناسايي علايم هشدار وقوع حوادث فاجعه بار در صنايع فرآيندي

نویسنده / نویسندگان: علي گشاس ، نرگس رضايي مترجم / مترجمان: انتشارات: فن آوراننوبت و سال چ.....

ريال350,000
شيوه هاي مديريت ايمني . تكنيك ها و ظرافت ها
شيوه هاي مديريت ايمني . تكنيك ها و ظرافت ها

نویسنده / نویسندگان: امير حسين علمشاهاي مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران نوبت و سال چاپ:.....

ريال40,000
طراحي پژوهش و آمار براي ايمني و بهداشت
طراحي پژوهش و آمار براي ايمني و بهداشت

نویسنده / نویسندگان: ايرج محمد فام مترجم / مترجمان:  انتشارات: فن آوران نوبت و سال چاپ: دوم .....

ريال100,000
عايق هاي حرارتي از تئوري تا عمل
عايق هاي حرارتي از تئوري تا عمل

نویسنده / نویسندگان: سجاد زارع  . داود حسنوند . مخلص باتني  مترجم / مترجمان: ندارد انتشا.....

ريال220,000
عوامل زيان آور شيميايي در محيط كار
عوامل زيان آور شيميايي در محيط كار

نویسنده / نویسندگان: سجاد زارع مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران نوبت و سال چاپ: اول . ۱۳.....

ريال70,000
نمایش 97 تا 108 از 164 (14 صفحه)