سري كتاب هاي ايمني فرايند( ورود به فضا هاي بسته)
سري كتاب هاي ايمني فرايند( ورود به فضا هاي بسته)

نویسنده / نویسندگان: INTERNATIONAL BP مترجم / مترجمان: مصطفي ميرزايي علي آبادي ، مرتضي نصرتي انتشا.....

تومان10,000
سري كتاب هاي ايمني فرايند(خطرات بخار آب)
سري كتاب هاي ايمني فرايند(خطرات بخار آب)

نویسنده / نویسندگان: INTERNATIONAL BP مترجم / مترجمان: مرتضي نصرتي ، مصطفي ميرزايي علي آبادي انتشا.....

تومان10,000
سري كتاب هاي ايمني فرايند(خطرات كوره ها و ديگ هاي بخار)
سري كتاب هاي ايمني فرايند(خطرات كوره ها و ديگ هاي بخار)

نویسنده / نویسندگان: INTERNATIONAL BP مترجم / مترجمان: مرتضي نصرتي ، مصطفي ميرزايي علي آبادي انتشا.....

تومان15,000
سري كتاب هاي ايمني فرايند(خطرات ناشي از برق و الكتريسته ساكن )
سري كتاب هاي ايمني فرايند(خطرات ناشي از برق و الكتريسته ساكن )

نویسنده / نویسندگان: INTERNATIONAL BP مترجم / مترجمان: مصطفي ميرزايي علي آبادي ، مرتضي نصرتي انتشا.....

تومان15,000
سري كتاب هاي ايمني فرايند(خطرات ناشي ازفشار حبس شده و خلاء)
سري كتاب هاي ايمني فرايند(خطرات ناشي ازفشار حبس شده و خلاء)

نویسنده / نویسندگان: INTERNATIONAL BP مترجم / مترجمان: مصطفي ميرزايي علي آبادي ، مرتضي نصرتي انتشا.....

تومان10,000
سنجش ايمني : ابزار ها و تكنيك هايي براي اندازه گيري عملكرد ايمني
سنجش ايمني : ابزار ها و تكنيك هايي براي اندازه گيري عملكرد ايمني

نویسنده / نویسندگان: كريستوفر جانيكاك مترجم / مترجمان: رضا خاني جزني ، سيد سجاد موسوي ، حسين ق.....

تومان28,000
سيستم فرماندهي حادثه ICS
سيستم فرماندهي حادثه ICS

نویسنده / نویسندگان: عليرضا فرج الهي مترجم / مترجمان:  انتشارات: فن آوران نوبت و سال چاپ: او.....

تومان20,000
سيستم مديريت رويداد
سيستم مديريت رويداد

نویسنده / نویسندگان: اميد كلات پور مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران نوبت و سال چاپ: اول .....

تومان25,000
سيستم هاي مديريت يكپارچه در بهداشت ، ايمني و محيط زيست HSE
سيستم هاي مديريت يكپارچه در بهداشت ، ايمني و محيط زيست HSE

نویسنده / نویسندگان: حسين علي يوسفي مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران نوبت و سال چاپ: اول.....

تومان20,000
سيليس و كنترل مواجه با آن در ساختمان سازي
سيليس و كنترل مواجه با آن در ساختمان سازي

نویسنده / نویسندگان: علي كرماني , مرضيه عباسي نيا , مهدي اصغري , جعفر جندقي  مترجم / مترجمان: .....

تومان20,000
شاخص حريق و انفجار(DOW)
شاخص حريق و انفجار(DOW)

نویسنده / نویسندگان: مؤسسه مهندسي شيمي آمريكا مترجم / مترجمان: هاشم ستاره ، آرش قاسمي ، مسعود مردان.....

تومان15,000
نمایش 97 تا 108 از 174 (15 صفحه)