ایران

مهندسي ايمني فرآيند
مهندسي ايمني فرآيند

نویسنده / نویسندگان: علي رضا كوهپايي. هاشم ستاره . ايرج اعلايي مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن.....

تومان20,000
مهندسي حريق
مهندسي حريق

نویسنده / نویسندگان: رستم گلمحمدي مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران نوبت و سال چاپ: پنجم......

تومان35,000
مهندسي عوامل انساني در صنعت و توليد (ارگونومي)
مهندسي عوامل انساني در صنعت و توليد (ارگونومي)

نويسنده : مارتين هلاندر  ترجمه : عليرضا چوبينه   شابك :‌9786009389414 تعداد صفحه .....

تومان45,000
مواجه انسان با ارتعاشات مكانيكي
مواجه انسان با ارتعاشات مكانيكي

نویسنده / نویسندگان: كيكاوس ازره ‏. علي خوانين  مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران نو.....

تومان25,000
نكات بازبيني ارگونومي ( راه حل هاي كاربردي و اجرايي)
نكات بازبيني ارگونومي ( راه حل هاي كاربردي و اجرايي)

نویسنده / نویسندگان: مجيد معتمد زاذه مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران نوبت و سال چاپ: او.....

تومان35,000
نمونه برداري از هوا و روش هاي تجزيه دستگاهي(چاپ دوم ، ويرايش دوم)
نمونه برداري از هوا و روش هاي تجزيه دستگاهي(چاپ دوم ، ويرايش دوم)

نویسنده / نویسندگان: احمد نيك پي مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران نوبت و سال چاپ: دوم . .....

تومان35,000
واژه نامه ايمني ، بهداشت و محيط زيست
واژه نامه ايمني ، بهداشت و محيط زيست

نویسنده / نویسندگان:  همايون لاهيجانيان  ، عباس اكبر زاده ، احسان خاوند كار مترجم / مترجم.....

تومان35,000
پايش هوا در محيط كار (جلد 2)
پايش هوا در محيط كار (جلد 2)

نویسنده / نویسندگان: فروغ السادات دشمن فنا یزدی مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران نوبت و س.....

تومان6,500
چك ليست هاي ايمني ، بهداشت ، محيط زيست(HSE) و فني در پروژه هاي عمراني
چك ليست هاي ايمني ، بهداشت ، محيط زيست(HSE) و فني در پروژه هاي عمراني

نویسنده / نویسندگان: مهدي اديبي  مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران نوبت و سال چاپ: ا.....

تومان22,000
چك ليست هاي كاربردي در ايمني و بهداشت حرفه اي
چك ليست هاي كاربردي در ايمني و بهداشت حرفه اي

نویسنده / نویسندگان:  داوود حسنوند ، محمدرضا قطبي راوندي ، زهره جعفر زاده  مترجم / مترجما.....

تومان40,000
گزیده ی روشهای ارزیابی و کمی سازی ویژگی های ارگونومی محیط کار
گزیده ی روشهای ارزیابی و کمی سازی ویژگی های ارگونومی محیط کار

نویسنده / نویسندگان: علی پور قاسمی مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوان نوبت و سال چاپ: اول ......

تومان2,000