ایران

خطاهاي انساني در محيط هاي كاري
خطاهاي انساني در محيط هاي كاري

نویسنده / نویسندگان:  عليرضا فرج الهي ، غلامحسين پرمون مترجم / مترجمان:   انتشارات: فن آ.....

تومان15,000
خلاقيت در ايمني بهداشت و محيط زيست
خلاقيت در ايمني بهداشت و محيط زيست

نویسنده / نویسندگان: ايرج محمد فام مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران نوبت و سال چاپ: اول .....

تومان10,000
دانشنامه مديريت بحران و شرايط اضطراري
دانشنامه مديريت بحران و شرايط اضطراري

نویسنده / نویسندگان: اميد كلات پور مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران نوبت و سال چاپ: اول .....

تومان35,000
در آمدي بر سلامت ، ايمني و محيط زيست (HSE) در آموزه هاي ديني
در آمدي بر سلامت ، ايمني و محيط زيست (HSE) در آموزه هاي ديني

نویسنده / نویسندگان: مهدي جهانگيري ، اميد جابري مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران نوبت و .....

تومان7,000
درسنامه جامع كار آموزي در عرصه مهندسي بهداشت حرفه اي
درسنامه جامع كار آموزي در عرصه مهندسي بهداشت حرفه اي

نویسنده / نویسندگان: احسان ا... حبيبي  . حبيب ا... دهقان - مسعود ريسمانچيان - فرهاد فروهر -.....

تومان25,000
دنياي نانو با نگاهي ويزه به نانو لوله ها
دنياي نانو با نگاهي ويزه به نانو لوله ها

نویسنده / نویسندگان: اذين چيت سازان مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران نوبت و سال چاپ: اول.....

تومان8,000
دوره چهار جلدي تكنيك هاي ايمني . (FTA) (PHA) ( JSA) (HAZOP)
دوره چهار جلدي تكنيك هاي ايمني . (FTA) (PHA) ( JSA) (HAZOP)

نویسنده / نویسندگان: ايرج محمدفام مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران نوبت و سال چاپ: دوم ......

تومان20,000
راحتی در استقاده از طراحی ابزار های دستی با رویکرد ارگونومی
راحتی در استقاده از طراحی ابزار های دستی با رویکرد ارگونومی

نویسنده / نویسندگان: محمد امین موعودی ، احد خلجی ،نیکو جاوید پور مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: .....

تومان12,000
رانندگي تدافعي
رانندگي تدافعي

نویسنده / نویسندگان: امير خواجويي . بهناز ضميريان . غلامحسين پرمون  مترجم / مترجمان: ندارد ان.....

تومان15,000
راهبرد ارگونومی برای حمل و نقل دستی بار
راهبرد ارگونومی برای حمل و نقل دستی بار

نویسنده / نویسندگان: سکینه ورمزیار . مسعود نوائیان  مترجم / مترجمان: ندارد انتشارات: فن آوران.....

تومان2,000
راهنماي ارزيابي ريسك هاي بهداشت حرفه اي
راهنماي ارزيابي ريسك هاي بهداشت حرفه اي

نویسنده / نویسندگان:   مترجم / مترجمان: مهناز ميرزا ابراهيم طهراني انتشارات: فن آوران نوبت و.....

تومان15,000
راهنماي ارگونومي براي كارگران ساختماني
راهنماي ارگونومي براي كارگران ساختماني

نویسنده / نویسندگان: داوود حسنوند ، مصطفي  عباسي زاده  مترجم / مترجمان: انتشارات: فن آور.....

تومان15,000