جستجو

محصولات موجود در ضوابط جستجو

افزايش بهره وري سود از طريق ايمني و بهداشت
افزايش بهره وري سود از طريق ايمني و بهداشت

نویسنده / نویسندگان: موريس آكسنبرگ ، پپ ماراو ، اندرو آكسنبرگ مترجم / مترجمان: مرتضي اوستاخان .....

ريال100,000
ايمني و بهداشت براي مهندسين( چاپ چهارم)
ايمني و بهداشت براي مهندسين( چاپ چهارم)

نویسنده / نویسندگان: راجرال.براونر مترجم / مترجمان: دكتر ايرج محمد فام- مهندس مصطفي ميرزايي انتش.....

ريال380,000
سري كتاب هاي ايمني فرايند ( ايمني مواد سبك نفتي )
سري كتاب هاي ايمني فرايند ( ايمني مواد سبك نفتي )

نویسنده / نویسندگان: INTERNATIONAL BP مترجم / مترجمان: مرتضي نصرتي ، مصطفي ميرزايي علي آبادي انتشا.....

ريال65,000
ISO HSE استاندارد مديريت ، ايمني ، بهداشت كار و محيط زيست
ISO HSE استاندارد مديريت ، ايمني ، بهداشت كار و محيط زيست

نویسنده / نویسندگان: جواد وطني ،  فردين مهرابيان ، غلامحسين پرمون ،  مصطفي گل شكن متر.....

ريال250,000
آموزش نرم افزار ارزيابي ريسك bowTie Pro -lopa
آموزش نرم افزار ارزيابي ريسك bowTie Pro -lopa

نویسنده / نویسندگان:دكتر زهرا ناصر زاده، مهندس مسعود الله ياری مهربانی و مهندس زهرا سادات مير حبيبیم.....

ريال140,000
استاندارد ايمني جرثقيل هاي متحرك و لوكوموتيو ريلي
استاندارد ايمني جرثقيل هاي متحرك و لوكوموتيو ريلي

نویسنده / نویسندگان: مترجم / مترجمان: رشيد كاكاييانتشارات: فن آوراننوبت و سال چاپ: اول . 1397تع.....

ريال150,000
ايمني در عمليات اكتشاف و توليد در خشكي
ايمني در عمليات اكتشاف و توليد در خشكي

نویسنده / نویسندگان: علي احمدي ، مزدك خدادادي مترجم / مترجمان: انتشارات: فن آوراننوبت و سا.....

ريال200,000
ايمني و بهداشت حرفه اي در بيمارستان ها و مراكز بهداشتي درماني
ايمني و بهداشت حرفه اي در بيمارستان ها و مراكز بهداشتي درماني

نویسنده / نویسندگان:مهدي جهانگيري ، عليرضا چوبينه ، فاضل رجبي ، حميد سلماني ندوشنمترجم / مترجمان:&nb.....

ريال350,000
ايمني و بهداشت حرفه اي در بيمارستان ها و مراكز بهداشتي درماني
ايمني و بهداشت حرفه اي در بيمارستان ها و مراكز بهداشتي درماني

نویسنده / نویسندگان:مهدي جهانگيري ، عليرضا چوبينه ، فاضل رجبي ، حميد سلماني ندوشنمترجم / مترجمان:&nb.....

ريال350,000
ايمني و بهداشت دريايي ( جلد اول)
ايمني و بهداشت دريايي ( جلد اول)

نویسنده / نویسندگان: عليرضا فخيمي پايدارمترجم / مترجمان: انتشارات: فن آوراننوبت و سال چاپ: اول .....

ريال250,000
سوالات طبقه بندي شده ايمني در صنعت و ارگونومي (OHT 2)
سوالات طبقه بندي شده ايمني در صنعت و ارگونومي (OHT 2)

نویسنده / نویسندگان: مريم رستمي اقدم شندي ، ابراهيم تابان محسن يزداني اولمترجم / مترجمان: انتشا.....

ريال440,000
شناسايي علايم هشدار وقوع حوادث فاجعه بار در صنايع فرآيندي
شناسايي علايم هشدار وقوع حوادث فاجعه بار در صنايع فرآيندي

نویسنده / نویسندگان: علي گشاس ، نرگس رضايي مترجم / مترجمان: انتشارات: فن آوراننوبت و سال چ.....

ريال350,000